Vydávanie hlasovacích preukazov
Vydávanie hlasovacích preukazov pre Voľby prezidenta SR 2019
Informácie pre voliča
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Delegovanie člena/náhradníka
Delegovanie člena/náhradníka do okrskovej volebnej komisie - zverejnenie emailovej adresy
Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie
Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR v obci Jasenovo
1
2
3
4
5
Oznamy
Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - pozemkového spoločenstva Jasenovo
Vydávanie hlasovacích preukazov pre Voľby prezidenta SR 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
Delegovanie člena/náhradníka do okrskovej volebnej komisie - zverejnenie emailovej adresy
Úradná tabuľa
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 07.02.2019
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky na 16. a 30. 3.2019
ROZHODNUTIE
Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Jasenovo
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ zo dňa 17.12.2018
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2018
Uznesenie z Ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 23.11.2018
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Jasenovo
Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie členov volebnej komisie - komunálne voľby 2018
Anketa
Máte záujem o zvyšovanie počtu kultúrnych podujatí v obci.
Kalendár akcií