Navigácia

Obsah

Vydávanie hlasovacích preukazov

Typ: ostatné
Obecný úrad v Jasenove oznamuje voličom, ktorí v deň konania volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a teda nebudú môcť voliť v okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov, že majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým bude možné voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz môže volič požiadať: 

  • osobne Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii obecného úradu počas úradných hodín.
  • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
  • elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Elektronická adresa pre zaslanie žiadosti je obecnyurad@obecjasenovo.sk
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom Pre vydanie hlasovacieho preukazu splnomocnenej osobe je nutné priniesť vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú v kancelárii obecného úradu počas úradných hodín.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.


Prílohy

Vytvorené: 30. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 10:32
Autor: