Navigácia

Obsah

Späť

Výsledky hlasovania v obci Jasenovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Výsledky hlasovania v obci Jasenovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .....................................................105

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní....................................................74

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ..................................................................74

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva .......................................................................................................................................74

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce ...74

 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

  1. Roman Ličko ............................55
  2. Mgr. Mária Erteľová ................52
  3. Marián Jaško ............................52
  4. Renáta Bukvová .......................51
  5. Peter Ličko ................................50

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov za starostu obce podľa získaných platných hlasov:

 

  1. Ivona Snováková .....................64
  2. Viera Strišková ........................10

 

 

V Jasenove dňa 29.10.2022

Vyvesené: 29. 10. 2022

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť