Obsah

Hlasovací Lístok Stiahnuté: 6x | 12.01.2022

Oznámenie Valné zhromaždenie Stiahnuté: 5x | 12.01.2022

Správa dozornej rady Stiahnuté: 6x | 12.01.2022

Správa výboru Stiahnuté: 5x | 12.01.2022

Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania Stiahnuté: 8x | 03.01.2022

Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia Urbáru Jasenovo, p.s. Stiahnuté: 23x | 03.01.2022

Stránka

  • 1