Navigácia

Obsah

Verejné súťaže

Popis služby

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Typy informácií:
  • Výpis z ukončených VO
  • Výpis z prebiehajúcich/vyhlásených VO
  • Výpis z pripravovaných VO

Informácia o VO spravidla obsahuje minimálne nasledovné atribúty - názov, predmet, stav, dátumy (vyhlásenie, prijímanie ponúk, dátum podpisu zmluvy, obdobie realizácie služieb na základe jednotlivých VO), komu bol udelený kontrakt, hodnota kontraktu.

Pre vyhlásené VO sú dôležité údaje:
  • Postup akým bude VO prebiehať (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg)
  • Finančné a ekonomické postavenie
  • Technická a odborná spôsobilosť
  • Určenie podmienok účasti
  • Zabezpečenie kvality
  • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
  • Súťažné podklady
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
  • atď. v zmysle zákona 25/2006 Z.z.