Navigácia

Obsah

Verejné súťaže

Popis služby

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Typy informácií:
 • Výpis z ukončených VO
 • Výpis z prebiehajúcich/vyhlásených VO
 • Výpis z pripravovaných VO

Informácia o VO spravidla obsahuje minimálne nasledovné atribúty - názov, predmet, stav, dátumy (vyhlásenie, prijímanie ponúk, dátum podpisu zmluvy, obdobie realizácie služieb na základe jednotlivých VO), komu bol udelený kontrakt, hodnota kontraktu.

Pre vyhlásené VO sú dôležité údaje:
 • Postup akým bude VO prebiehať (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg)
 • Finančné a ekonomické postavenie
 • Technická a odborná spôsobilosť
 • Určenie podmienok účasti
 • Zabezpečenie kvality
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
 • Súťažné podklady
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • atď. v zmysle zákona 25/2006 Z.z.