Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj       Žilinský  
Okres        Turčianske Teplice  
Región                             Turiec  
Počet obyvateľov             123  
Rozloha                          833 ha  
Prvá písomná zmienka 1392  

Obec Jasenovo

Obec leží v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny, na západnom úpätí pohoria Žiar, pod vrchom Vyšehrad. Nadmorská výška chotára je 473–829 m n. m. Preteká ňou Jasenovský potok, ktorý napája Jasenicu, ľavostranný prítok rieky Turiec. Jasenovom prechádza cesta II/519, ktorá spája Turiec s Hornou Nitrou.  Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 a od roku 1505 sa spomína už ako Jasenovo. Majiteľkou a dedičkou obce bola Cecília z rodu Rečkovcov. Okolie bolo obývané už počas veľkomoravského obdobia, o čom svedčí i archeologická lokalita Vyšehrad.V 16. storočí tadiaľto viedla poštová cesta Magna via z Bratislavy do  Košíc, ktorú založil v rokoch 1552 – 1553 Matej Taxis.

Oznamy

13.02.2019 10:15

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Detail

13.02.2019 00:32

Vydávanie hlasovacích preukazov

Vydávanie hlasovacích preukazov

Obecný úrad v Jasenove oznamuje voličom, ktorí v deň konania volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a teda nebudú môcť voliť v okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov, že majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým bude možné voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Detail

05.02.2019 10:26

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Detail

29.01.2019 10:35

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V y t v o r e n i e volebných okrskov a určenie volebných miestností v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. marca a prípadne 30. marca 2019.

Detail

29.01.2019 10:33

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

M e n o v a n i e Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Jasenovo Ing. Ján Škorvánek

Detail

Fotogaléria

29.04.2019

Slovenský zväz technických športov

Slovenský zväz technických športov

Základná organizácia Jasenovo

Detail

29.04.2019

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Základná organizácia Jasenovo

Detail