Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.11.2021

Dohoda u ukončení spolupráce

06/2021

Neuvedené

Osobnyudaj.sk

Obec Jasenovo

12.05.2021

Zmluva o poskytovaní dotácie

05/2021

1 400,00 EUR

Dobrovolná požiarna ochrana SR

Obec Jasenovo

24.03.2021

Dodatok č.3 k Zmluve o vykonávaní Spoločného obecného úradu

04/2021

Neuvedené

Obec Dubové

Obec Jasenovo

10.03.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

03/2021

700,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Jasenovo

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

02/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenovo

10.12.2020

Dodatok č. 4

01/2021

Neuvedené

Združenie obci Horného Turca na ochranu životného prostredia

Obec Jasenovo

29.12.2020

Dodatok č.3 Zmluva o zneškodňovaní odpadov č.13

17/2020

Neuvedené

Združenie obci Horného Turca na ochranu životného prostredia

Obec Jasenovo

03.12.2020

Zmluva o výpožičke

16/2020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Jasenovo

24.08.2020

Zmluva o dodaní tovaru

15/2020

Neuvedené

NITRANET,s. r. o.

Obec Jasenovo

17.06.2020

Zmluva o zneškodňovaní odpadov č.13 dodatok č.2

14/2020

Neuvedené

Združenie obci Horného Turca na ochranu životného prostredia

Obec Jasenovo

22.05.2020

Zmluva o dodaní tovaru

13/2020

Neuvedené

NITRANET,s. r. o.

Obec Jasenovo

22.04.2020

Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr

12/2020

Neuvedené

Obec Dubové

Obec Jasenovo

18.12.2019

Zmluva o zneškodňovaní odpadov

11/2020

Neuvedené

Združenie obci Horného Turca na ochranu životného prostredia

Obec Jasenovo

31.03.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalova s odpadmi z neobalových výrobkov

10/2020

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Jasenovo

19.02.2020

Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr

9/2020

Neuvedené

VEPOS Horného Turca n.o.

Obec Jasenovo

03.04.2020

Zmluva č. 1420435

8/2020

Neuvedené

Dobrovolná požiarna ochrana SR

Obec Jasenovo

19.02.2020

Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr

6/2020

Neuvedené

VEPOS Horného Turca n.o.

Obec Jasenovo

07.01.2019

Dodatok č.2

1/2019

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Jasenovo

10.12.2019

Zmluva o grantovom účte

2/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Jasenovo

12.02.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

4/2020

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Jasenovo

12.02.2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

3/2020

Neuvedené

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Jasenovo

12.02.2020

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2/2020

Neuvedené

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Jasenovo

12.02.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2020

Neuvedené

PROGRANT, s. r. o.

Obec Jasenovo

16.12.2019

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

12/2019

cena podľa zmluvy

Peter Ličko

Obec Jasenovo

10.12.2019

Zmluva o grantovom účte

11/2019

neuvedené

Obec Jasenovo

Prima banka Slovensko, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: