Navigácia

Obsah

Atrakcie

Vyšehrad

Hradisko Vyšehrad ležiace v pohorí Žiar v nadmorskej výške 829m patrí medzi významné archeologické a prírodné lokality Turca. Táto oblasť je významná aj z hľadiska histórie Turca. Najpohodlnejší a historicky najvýznamnejší priechod z hornej Nitry do Turca je ten, čo vedie cez strednú časť Pohoria Žiar. Začína sa v obci Nedožery Brezany a vedie na hrebeň pohoria Žiar vo výške 89 m do Jasenova Na ceste v katastri obce Jasenovo kedysi bol prícestný hostinec, o jeho existencii svedčia údaje v pozemkovej knihe, kde je uvedený ako šľachtický majetok hostinec so záhradou a pasienkom. V súčasnosti na tom mieste stoji chata Poľovníckeho združenia Žiar Jasenovo – Budiš. Iný priechod viedol z Jasenova popod Vlčiu cez obec Vyšehradné do Nitrianskeho Pravna, kade teraz vedie cesta druhej triedy II 519. Oblasť Vyšehradu, s rozličnými možnosťami prechodu z horného Ponitria do Turca a opačne, mala významnú úlohu pri osídľovaní južnej oblasti Turčianskej kotliny. Prichádzali tu obyvatelia slovenského i cudzieho pôvodu, aby sa usadili predovšetkým v zalesnenej neobývateľnej časti juhozápadného Turca. Názov Vyšehrad nám prezrádza, že ide o hradisko, neskôr hrad, ktorého význam nie je zanedbateľný pre obdobie raného osídlenia oblasti Turca. Hradisko je na južnej a východnej strane ohraničené strmými skalami, ale aj zo západnej strany je ťažký prístup. Celková plocha je 455 árov. Celý areál hradiska má mocné valové opevnenie, vzájomne od oddelené sústavou valov na štyri samostatné časti, v ktorých možno jasne vidieť dvorce. V posledných rokoch plocha zarastá lieskami. Niekoľko ročný archeologický výskum potvrdzuje, že život na Vyšehrade pulzoval veľmi čulo. Vznik hradiska na základe nálezov bronzových predmetov, sa datuje až do konca doby bronzovej a začiatku doby železnej. To, že Vyšehrad bol významným centrom slovanského obyvateľstva v období Veľkej Moravy a čiastočne i po jej rozpade, dokazujú nálezy z toto obdobia. Keramika, hrivny, železná misa a ostatné predmety. V súčasnosti na území Vyšehradu je náučný chodník, ktorý oboznamuje s geologickými pomermi rastlinstvom, živočíšstvom a pôvodným osídlením lokality. Chodník so šiestimi zástavkami má dĺžku 1,6 km a prevýšenie 150m. Oblasť Vyšehradu je významná aj lesostepnou vegetáciou a výskytom zriedkavých druhov hmyzu. Vyšehrad je vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu 4 stupňa. Oblasť je bohato navštevovaná turistami je príťažlivá trasa vedúca z obce Jasenovo na vrch Vyšehrad. Tento nenáročný výstup poskytuje nádherné rozhľady na Malú a Veľkú Fatru a Strážovské vrchy.