Obsah

Hlásenia porúch

Tu budeme občanom oznamovať plánované alebo nepredpokladané poruchy alebo opravy - ciest, verejného osvetlenia a pod.