Navigácia

Obsah

Cintorín

Popis služby

Obec poskytuje informácie o cintorínoch na území obce

Typy informácií:
  • Zoznam cintorínov
  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenníky
  • Návštevný poriadok
  • Exhumácia