Navigácia

Obsah

ROK 2020

4. Správa z finančnej kontroly výberu daní a poplatkov

4. Správa z finančnej kontroly výberu daní a poplatkov (004).docx Stiahnuté: 20x | 14.12.2020

Odborné stanovisko k rozpočtu

Odborné stanovisko k rozpoštu obce Jasenovo na rok 2021, 2022-2023docx.pdf Stiahnuté: 20x | 30.11.2020

Plán kontrol II.polrok 2020

Plán kontrol II.polrok 2020 (5).pdf Stiahnuté: 19x | 30.11.2020

Plán kontrol I.polrok 2021

Plán kontrol I.polrok 2021 (1).pdf Stiahnuté: 19x | 30.11.2020

Správa č. 1/2020 hlavnej kontrolórky z kontroly vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Jasenovo

1.Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku.docx Stiahnuté: 54x | 18.05.2020

ROK 2021

Príloha k správe o činnosti HK

Príloha 1 k Správe (Zoznam kontrol HK Jasenovo za rok 2020).xlsx Stiahnuté: 12x | 22.02.2021

Spáva č.1/2021

012021.pdf Stiahnuté: 2x | 23.06.2021

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Správa o činnosti HK Jasenovo za rok 2020.pdf Stiahnuté: 19x | 22.02.2021

Stránka

  • 1