Obsah

ROK 2020

Odborné stanovisko k rozpočtu

Odborné stanovisko k rozpoštu obce Jasenovo na rok 2021, 2022-2023docx.pdf Stiahnuté: 120x | 17.08.2022

ROK 2022

Návrh- plán kontrol na I. polrok 2023

Návrh - Plán kontrol 1. polrok 2023.pdf Stiahnuté: 57x | 04.11.2022

Stanovisko HK

Stanovisko HK k ZU Jasenovo 2021-1.docx Stiahnuté: 74x | 13.07.2022

Plán kontol II. polrok 2022

Návrh - Plán kontrol HK II.polrok 2022.pdf Stiahnuté: 81x | 30.05.2022

ROK 2023

4. Správa z kontroly - inventarizácia pokladne

4. Správa z kontroly - inventarizácia pokladne.docx Stiahnuté: 12x | 31.12.2023

Plán kontrol na I. polrok 2024

Návrh - Plán kontrol 1. polrok 2024.docx Stiahnuté: 17x | 15.11.2023

3. Správa z kontroly zákonnosti VZN obce

3. Správa z kontroly zákonnosti VZN obce.docx Stiahnuté: 24x | 20.10.2023

Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022

Stanovisko HK k ZU.pdf Stiahnuté: 29x | 28.06.2023

Správa z kontroly vybavovania sťažností

2. Správa z kontroly vybavovania sťažností (1).docx Stiahnuté: 27x | 14.06.2023

Správa z finančnej kontroly - daň za psa

1. Správa z finančnej kontroly - daň za psa.docx Stiahnuté: 30x | 02.02.2023

Stránka

  • 1