Navigácia

Obsah

ROK 2020

Odborné stanovisko k rozpočtu

Odborné stanovisko k rozpoštu obce Jasenovo na rok 2021, 2022-2023docx.pdf Stiahnuté: 80x | 17.08.2022

ROK 2021

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jasenovo na 1. polrok 2022

Plán kontrol HK Jasenovo na I.polrok 2022.pdf Stiahnuté: 73x | 26.11.2021

Návrh plánu kontrol na I. polrok 2022

Návrh - Plán kontrol 1. polrok 2022.pdf Stiahnuté: 64x | 19.11.2021

4. Správa z kontroly vybavovania sťažností

4. Správa z kontroly vybavovania sťažností.pdf Stiahnuté: 89x | 06.10.2021

3. Správa z kontroly zákonnosti Štatútu a Organizačného poriadku obce_

3. Správa z kontroly zákonnosti Štatútu a Organizačného poriadku obce_.pdf Stiahnuté: 81x | 06.10.2021

Správa č. 2/2021 z kontroly vybavovania sťažností v Obci Jasenovo za rok 2020

2. Správa z kontroly vybavovania sťažností.pdf Stiahnuté: 98x | 26.07.2021

Spáva č.1/2021

012021.pdf Stiahnuté: 77x | 23.06.2021

Príloha k správe o činnosti HK

Príloha 1 k Správe (Zoznam kontrol HK Jasenovo za rok 2020).xlsx Stiahnuté: 80x | 22.02.2021

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Správa o činnosti HK Jasenovo za rok 2020.pdf Stiahnuté: 103x | 22.02.2021

ROK 2022

Návrh- plán kontrol na I. polrok 2023

Návrh - Plán kontrol 1. polrok 2023.pdf Stiahnuté: 17x | 04.11.2022

Stanovisko HK

Stanovisko HK k ZU Jasenovo 2021-1.docx Stiahnuté: 34x | 13.07.2022

Plán kontol II. polrok 2022

Návrh - Plán kontrol HK II.polrok 2022.pdf Stiahnuté: 39x | 30.05.2022

Správa HK č.2/2022

HK č.2.pdf Stiahnuté: 45x | 19.04.2022

Správa č.1 z finančnej kontroly realizácie schváleného projektu

HK č.1.pdf Stiahnuté: 50x | 19.04.2022

Stránka

  • 1