Navigácia

Obsah

ROK 2020

4. Správa z finančnej kontroly výberu daní a poplatkov

4. Správa z finančnej kontroly výberu daní a poplatkov (004).docx Stiahnuté: 35x | 14.12.2020

Plán kontrol II.polrok 2020

Plán kontrol II.polrok 2020 (5).pdf Stiahnuté: 41x | 30.11.2020

Plán kontrol I.polrok 2021

Plán kontrol I.polrok 2021 (1).pdf Stiahnuté: 38x | 30.11.2020

Odborné stanovisko k rozpočtu

Odborné stanovisko k rozpoštu obce Jasenovo na rok 2021, 2022-2023docx.pdf Stiahnuté: 37x | 30.11.2020

Správa č. 1/2020 hlavnej kontrolórky z kontroly vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Jasenovo

1.Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku.docx Stiahnuté: 90x | 18.05.2020

ROK 2021

Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jasenovo na 1. polrok 2022

Plán kontrol HK Jasenovo na I.polrok 2022.pdf Stiahnuté: 7x | 26.11.2021

Návrh plánu kontrol na I. polrok 2022

Návrh - Plán kontrol 1. polrok 2022.pdf Stiahnuté: 5x | 19.11.2021

4. Správa z kontroly vybavovania sťažností

4. Správa z kontroly vybavovania sťažností.pdf Stiahnuté: 16x | 06.10.2021

3. Správa z kontroly zákonnosti Štatútu a Organizačného poriadku obce_

3. Správa z kontroly zákonnosti Štatútu a Organizačného poriadku obce_.pdf Stiahnuté: 14x | 06.10.2021

Správa č. 2/2021 z kontroly vybavovania sťažností v Obci Jasenovo za rok 2020

2. Správa z kontroly vybavovania sťažností.pdf Stiahnuté: 19x | 26.07.2021

Spáva č.1/2021

012021.pdf Stiahnuté: 20x | 23.06.2021

Príloha k správe o činnosti HK

Príloha 1 k Správe (Zoznam kontrol HK Jasenovo za rok 2020).xlsx Stiahnuté: 31x | 22.02.2021

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

Správa o činnosti HK Jasenovo za rok 2020.pdf Stiahnuté: 39x | 22.02.2021

Stránka

  • 1