Navigácia

Obsah

ROK 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Jasenovo na 2. polrok 2019

Návrh plánu HK na 2.polrok 2019.pdf Stiahnuté: 23x | 04.03.2020

Plán kontrol za 1. polrok 2019

Plán kontrol I.polrok 2019.docx Stiahnuté: 14x | 02.03.2020

Príloha k správe o činnosti HK

Príloha 1 k Správe (Zoznam kontrol HK Jasenovo za rok 2019) (1).xlsx Stiahnuté: 16x | 04.03.2020

Správa č.1/2019

Správač1.pdf Stiahnuté: 19x | 04.03.2020

Správa č.2/2019

Správa č.2-2019.pdf Stiahnuté: 19x | 04.03.2020

Správa č.3/2019

Správa č.3-2019.pdf Stiahnuté: 17x | 04.03.2020

Správa č.4/2019

Správa č.4-2019.pdf Stiahnuté: 18x | 04.03.2020

Správa č.5/2019

5. Správa z kontroly cestovných náhrad.docx Stiahnuté: 14x | 04.03.2020

Správa o činnosti HK za rok 2019

Správa o činnosti HK Jasenovo za rok 2019 (1).doc Stiahnuté: 16x | 04.03.2020

Stanovisko HK k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2018

Stanovisko HK k ZU2018.pdf Stiahnuté: 17x | 04.03.2020

ROK 2020

Plán kontrol II.polrok 2020.docx

Plán kontrol II.polrok 2020.docx Stiahnuté: 16x | 22.05.2020

Správa č. 1/2020 hlavnej kontrolórky z kontroly vykonávania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Jasenovo

1.Správa o výsledku kontroly inventarizácie majetku.docx Stiahnuté: 11x | 18.05.2020

Stránka

  • 1