Navigácia

Obsah

Poriadok a čistota

Triedenie odpadu

triedenie odpaduvzduch v kontajneri 

Triedené zložky komunálneho odpadu  

Je kategória s ktorou sa stretávame už dlhší čas a patria do nej papier, plasty, sklo, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), drobné kovy. K separovaniu týchto druhov odpadu sa pristúpilo preto že sú využité na opätovné spracovanie a tým sa zníži množstvo komunálneho odpadu. K tomuto druhu odpadu by som Vám rád napísal usmernenie čo treba triediť, čo sa spracúva, čo do akej nádoby vyhodiť. Možno že si teraz kladiete otázku prečo? Veď hádam vieme rozpoznať čo je papier? čo je plast? čo je kov? a čo je VKM? Verte alebo nie každý deň sa stretávame s problémom. Vysypeme vlečku plastov a nájdeme tam samí papier, polystyrén, drevené poličky atď. alebo dovezieme papier a v ňom nájdeme hrnce, oceľové mriežky, a množstvo VKM obalov. Preto je potrebné aby sme Vás informovali ako roztriediť druhy odpadov. Taktiež treba povedať aj to že nie všetky plasty sa aj spracúvajú aj keď sú to plasty.

Papier :  

V našej obci si papier uskladňujú občania a dva krát ročne sa vymieňa za toaletný papier a hygienické vreckovky.

Do triedenej zložky „papier“

 patria: noviny, časopisy, kartóny, knihy bez tvrdej väzby,

 nepatria: obaly z VKM to sú obaly z mlieka, dzúsov, všetky druhy plastov, kovy

Plasty :

Plasty môžete denne donášať na zberné miesto pri Obecnom úrade a vhadzovať do pripravených veľkoobjemových vriec – „Big Bagov“.

Do nádoby na plasty

patria:  PET fľašky všetkých farieb, šampóny, sprchové gély, jar, aviváž , čistiace prostriedky, fólie,   obaly z jedlých olejov,

nepatria:  tvrdý plast, bedničky, plastové hračky, hadice, vodovodné a odpadové rúry, obaly z motorových olejov, znečistené plasty od jedál a nápojov, plastové časti z automobilov, záchodové dosky a pod.

Sklo : 

Nádoba na sklo je veľkoobjemový kovový kontajner umiestnený na zbernom mieste pri Obecnom úrade

Do nádoby na sklo

patria:   všetky druhy sklenených fliaš , poháre, zavaraninové fľaše, tably skla bez oceľových výpletov

nepatria : porcelánové taniere, porcelánové poháre 

Viacvrstvový Kombinovaný Materiál :

Občania môžu VKM obaly ukladať do odpadových vriec a doniesť na zberné miesto ku „Big Bagom“ na plasty

patrí sem  :  tetrapakové obaly z mlieka, džúsov, zakysaniek,

nepatrí sem :

Všetky obaly VKM (tetrapack) treba pred odhodením do zbernej nádoby opláchnuť od zvyškov jedla a nápojov!!!

Kovy :

Občania môžu kovové obaly ukladať do odpadových vriec a doniesť na zberné miesto ku „Big Bagom“ na plasty do vyhradeného priestoru

patria sem :  plechovky z piva a nápojov, konzervy

nepatria sem : ostatné druhy kovu, hrnce, lyžice, pokrievky, tyče

Všetky kovové obaly treba pred odhodením do zbernej nádoby opláchnuť od zvyškov jedla a nápojov!!!

Toto usmernenie je určené pre Vás a verím že spoločne si dáme záležať na tom aby sme v čo najväčšej miere dodržiavali triedenie odpadu a tým prispeli k čistejšiemu okoliu  a životnému prostrediu