Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 25x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 39x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 29x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 107x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 77x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 70x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 87x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 73x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 67x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 137x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 162x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 135x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 170x

Stránka

  • 1