Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 18x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 29x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 20x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 95x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 69x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 61x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 78x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 67x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 58x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 130x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 152x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 127x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 163x

Stránka

  • 1