Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 32x

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 80x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 89x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 70x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 171x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 132x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 121x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 138x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 135x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 112x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 186x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 241x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 181x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 231x

Stránka

  • 1