Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 15x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 27x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 20x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 92x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 67x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 58x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 76x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 66x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 57x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 128x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 144x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 126x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 161x

Stránka

  • 1