Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.2 k VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 16x

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 57x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 74x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 55x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 146x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 109x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 102x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 112x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 113x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 94x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 167x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 218x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 160x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 210x

Stránka

  • 1