Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č.1/2019 - dodatok č.1 Stiahnuté: 1x

Dodatok č.1 k zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 20x

Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 14x

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 80x

VZN 3/2010 Stiahnuté: 61x

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce Jasenovo na úseku školstva Stiahnuté: 53x

VZN č. 2/2010 Stiahnuté: 70x

VZN č. 5/2011 Stiahnuté: 58x

VZN o podmienkach držania psov Stiahnuté: 51x

VZN č. 04/2011 Stiahnuté: 121x

VZN č. 03/2011 Stiahnuté: 130x

VZN č. 02/2011 Stiahnuté: 120x

VZN č.1/2016 Stiahnuté: 155x

Stránka

  • 1