Obsah

Doprava

Popis služby

Obec poskytuje informácie o hromadnej doprave nepresahujúcej územie obce. 

Typy informácií:
  • Zoznam liniek s prípadných grafickým zobrazením(obrázok vo formáte jpg, pdf)
  • Cestovné poriadky
  • Dočasné a trvalé zmeny trás dopravy
  • Spôsob úhrady za dopravu (hotovosť, čipové karty, sms,...)
  • Výšky cestovného, tarify
  • Typy zliav a podmienky ich využívania
  • Popis dotovania dopravy