Navigácia

Obsah

Sociálne služby

Popis služby

Obec informuje o sociálnych službách, ktoré sú poskytované v obci

Typy informácií:
  • tabuľka kontaktov na organizačné jednotky poskytovateľov
  • zoznam sociálnych služieb poskytovaných obcou,
  • popis možnej pomoci v hmotnej núdzi,
  • opatera člena rodiny