Navigácia

Obsah

SLOVENSKÝ ZVÄZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

Základná organizácia Jasenovo

Základným poslaním SZPB  je združovať občanov a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť. Jej poslaním je presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Spolupracovať

s orgánmi štátnej správy a samosprávy , najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov a besied pre mladú generáciu, pamätných a športových dní SNP a oslobodenia.  Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pomníkov a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.

Tichučko, ako listy čo na jeseň padajú zo stromov nás postupne opustili všetci vojnoví veteráni. Vzácni ľudia, ktorí v krutých časoch II. svetovej vojny neváhali nasadiť svoje životy proti fašistickému nepriateľovi a celý svoj život venovali boju za to, aby sa tieto hrôzy už nikdy nevrátili. K tomu viedli aj nás svojich synov a dcéry, vnukov a vnučky. Nikdy nesmieme zabudnúť akú obetu pre nás priniesli, pretože sa v časoch vojny neskryli za pec ale svoje životy nasadili v boji. Nikdy sa nesmieme uspokojiť s myšlienkou, že zlo bolo navždy prekonané. Proti zlu, v akejkoľvek forme, musíme byť pripravený bojovať neustále. Tak ako naši otcovia a starí otcovia.

Najviac zo všetkých si vytrpeli tí , ktorí boli za svoju účasť v Slovenskom národnom povstaní odvlečení do nacistických koncentračných a zajateckých táborov. Z Jasenova to boli títo občania: Ján Ličko č.d.4, Juraj Erteľ č.d.74,  Juraj Šimko č.d.104, Michal Slezák č.d.51, Michal Erteľ č.d.69, Ján Erteľ č.d.22, Ondrej Matejček č.d.61, Ján Erteľ č.d.95, Gustáv Čižniar č.d.25 a Juraj Slezák č.d.71

   

 Posledné jadro členov ZO SZPB Jasenovo, tvorili:
1.Ondrej Matejček, nar.25.11.1910,Jasenovo 61,

                                zajatecký tábor POSEK, Stalag  IV B-Nemecko
2.Juraj Šimko,nar.20.05.1915 ,Jasenovo 104 ,

                                zajatecký tábor POSEK , Stalag IV B- Nemecko

3.Gustáv Čižniar,nar.06.08.1919,Jasenovo 25,

                                zajatecký tábor LINZ, Stalag 17B , Rakúsko

4.Ján Erteľ, nar.04.01.1923,Jasenovo 95,

                               zajatecký tábor LINZ – Rakúslo

5.Juraj Slezák,nar.11.05.1920,Jasenovo 71,

                              zajatecký tábor  Langenberg-Nemecko

6.Jozef Kaprálik,  nar. 1919 , Jasenovo 75

7.Mária Šimková, nar.1949,Jasenovo 104

ZO SZPB Jasenovo fungovala do 6.augusta 2009. Jej členovia boli ocenení viacerými štátnymi a zväzovými vyznamenaniami. Najvyššie vyznamenanie: Medailu M.R. Štefánika I. stupňa  udelila Ústredná rada SZPB v Bratislave Jurajovi Slezákovi, ktorý bol priamy účastník  bojov pri Strečne.
  

V katastri obce Jasenovo 20.septembra 1944 obetovali viacerí vojaci 1.čs.armády na Slovensku  svoje životy v boji proti okupačnej armáde. Padli tu

Štefan Gabčík zo Stránskeho pri Žiline, Milan L. L. Sojčák z Krásna nad Kysucou, Jozef Chobot z Podhoria pri Žiline,  Jozef Strakulák z Námestova- Mútneho,  František Struhňanský z Púchova. Neskoršie tu bol zabitý aj

Stanislav Lauko z Ružomberka-Martinčeka, a štyria neznámi povstalci.  (Niektoré zdroje uvádzajú ešte vojaka Františka Streleckého z Turzovky). V tom čase tu fašisti zavraždili aj rodinu z Kľačna  Ľudovíta Zimermanna s manželkou

Klárou Zimermannovou a zaťom Ladislavom Mendelom  a tiež Františka Kristela a ďalšieho  neznámeho civila. Všetci 15-ti  padlí v SNP pri Vyšehrade, sú pochovaní v spoločnom hrobe s ktorý im vybudovali občania Jasenova v r.1945. Tento spoločný hrob nám bude navždy pripomínať tieto hrozné udalosti. Je zapísaný aj v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.3447/1. V rokoch 2009 a 2010 sa obci Jasenovo tento podarilo zrekonštruovať, vďaka štátnej dotácii na základe zákona o vojnových hroboch.

Nesmieme nikdy zabudnúť na všetkých týchto ľudí a dopustiť aby sa zopakovalo to čo prežili oni. Aby sa to už nikdy nikomu nemohlo stať.


Vytvorené: 29. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 12:46
Autor: