Navigácia

Obsah

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Typ: ostatné
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE


PREVÁDZKOVATEĽ: Obec Jasenovo

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT: Ing. Tomáš Dopirák, dopirak@osobnyudaj.sk, 0280080080

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA: PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA: NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY: NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA: 5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM:   ÁNO
  • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV:   ÁNO
  • PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:   NIE
  • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:   ÁNO
  • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV:  NIE
  • PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  NIE
  • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:   ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.  

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena (náhradníka) komisie, adresa, na ktorú možno doručovať písomnosti
     

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA:   NIE


Vytvorené: 30. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 10:47
Autor: