Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Nová šanca pre detské oblečenie 1

Nová šanca pre detské oblečenie

Nová šanca pre detské oblečenie veľkosť 92-140 celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
07.09.2021 Výkup a výmena papiera 1

07.09.2021 Výkup a výmena papiera

Je vhodné, aby bol papier zviazaný, balíky nesmú obsahovať kartón ani lepenku. Vykupujeme najmä noviny, časopisy, letáky, knihy bez tvrdého obalu, skartovaný papier. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
Zber dreveného nábytku, dreva a drevného odpadu. 1

Zber dreveného nábytku, dreva a drevného odpadu.

16.06.2021-Zber dreveného nábytku, dreva a drevného odpadu. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Zvoz komunálneho odpadu jún-september

Zvoz komunálneho odpadu jún-september celý text

ostatné | 28. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Asistované sčítanie

Práve prebieha asistované sčítanie celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor: Správca Webu
Výkup a výmena papiera 1

Výkup a výmena papiera

Výkup a výmena papiera celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor: Správca Webu
Sčítanie obyvateľov 1

Sčítanie obyvateľov

SODB 2021 celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
Zvoz komunálneho odpadu marec-júl 2021 1

Zvoz komunálneho odpadu marec-júl 2021

Zvoz komunálneho odpadu marec-júl 2021 celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor: Správca Webu
Separovanie

Separovanie

Separovanie celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
Zvoz komunálneho odpadu február-apríl 2021 1

Zvoz komunálneho odpadu február-apríl 2021

Zvoz komunálneho odpadu február-apríl 2021 celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor: Správca Webu
COVID 19

2. kolo testovania COVID-19

Informácie k 2. kolu plošného testovania na COVID-19 v obci Jasenovo celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: Správca Webu
Zvoz komunálneho odpadu október-január 1

Zvoz komunálneho odpadu október-január

Zvoz komunálneho odpadu október-január celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Výstup na Vyšehrad ZRUŠENÝ


Veľmi nás to mrzí, ale Výstup na Vyšehrad sa RUŠÍ celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o zrušení Valného zhromaždenia 2

Oznámenie o zrušení Valného zhromaždenia

Oznámenie o zrušení Valného zhromaždenia Spolku bývalých urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Jasenovo celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na Valné zhromaždenie 1

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozvánka na Valné zhromaždenie Spolku bývalých urbarialistov - pozemkového spoločenstva Jasenovo celý text

ostatné | 3. 3. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:
#

Vydávanie hlasovacích preukazov

Obecný úrad v Jasenove oznamuje voličom, ktorí v deň konania volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a teda nebudú môcť voliť v okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov, že majú možnosť požiadať o vydanie voličského preukazu, s ktorým bude možné voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku. celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor:
#

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

V y t v o r e n i e
volebných okrskov a určenie volebných miestností v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. marca a prípadne 30. marca 2019. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:
#

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

M e n o v a n i e
Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
starosta obce Jasenovo Ing. Ján Škorvánek celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:
#

Delegovanie člena/náhradníka

ZVEREJNENIE
elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám
prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
obecnyurad@obecjasenovo.sk

Ing. Ján Škorvánek Starosta obce celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
#

Športové Jasenovo

V rámci Výzvy č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ, podprogramu 1 "Ochrana, prevencia a podpora zdravia obyvateľstva, voľnočasové aktivity, šport", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup športového vybavenia a náradia vo výške 800,-€. Nakúpené boli stoly na stolný tenis a príslušenstvo, bránky na hokej, a minifutbal s príslušenstvom, basketbalový kôš s príslušenstvom, sieť na volejbal, a zostava na bedminton. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:
#

Zastávky Jasenovo

V rámci Výzvy č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu REGIONÁLNY ROZVOJ, podprogramu 1 "Verejný priestor a verejná infraštruktúra", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup autobusových zastávok - prístreškov vo výške 1500,-€. Zakúpená bola autobusová zastávka. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Jasenov
10. novembra 2018 celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor:
#

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor:
#

OR HaZZ

V odkaze nižšie je zverejnený oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:
#

OZNAM

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 02.01.2018 došlo k odovzdaniu prevádzkovania skládky odpadov Horná Štubňa zo strany spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. vlastníkovi skládky Združeniu obcí Horné Turca na ochranu životného prostredia, ktorého členom je aj naša obec. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
#

Bránime zlatý poklad

Medzi členmi Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia panuje už pár mesiacov napätá atmosféra. Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ poskytol verejnosti vyjadrenie k vzniknutým problémom len pán primátor Turčianskych Teplíc Mgr. Igor Hus, dovoľujeme si aj my - starostovia 22 obcí Horného Turca vyjadriť náš názor na aktuálne dianie. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor:
prvá
z 3
posledná