Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

#

Delegovanie člena/náhradníka

ZVEREJNENIE
elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám
prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
obecnyurad@obecjasenovo.sk

Ing. Ján Škorvánek Starosta obce celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor:
#

Športové Jasenovo

V rámci Výzvy č. 1/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu AKTÍVNY ČLOVEK = AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ, podprogramu 1 "Ochrana, prevencia a podpora zdravia obyvateľstva, voľnočasové aktivity, šport", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup športového vybavenia a náradia vo výške 800,-€. Nakúpené boli stoly na stolný tenis a príslušenstvo, bránky na hokej, a minifutbal s príslušenstvom, basketbalový kôš s príslušenstvom, sieť na volejbal, a zostava na bedminton. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:
#

Zastávky Jasenovo

V rámci Výzvy č. 3/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018, programu REGIONÁLNY ROZVOJ, podprogramu 1 "Verejný priestor a verejná infraštruktúra", bola našej obci poskytnutá dotácia na nákup autobusových zastávok - prístreškov vo výške 1500,-€. Zakúpená bola autobusová zastávka. celý text

ostatné | 2. 11. 2018 | Autor:
#

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Jasenov
10. novembra 2018 celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor:
#

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 13. 7. 2018 | Autor:
#

OR HaZZ

V odkaze nižšie je zverejnený oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Martine celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:
#

OZNAM

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 02.01.2018 došlo k odovzdaniu prevádzkovania skládky odpadov Horná Štubňa zo strany spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. vlastníkovi skládky Združeniu obcí Horné Turca na ochranu životného prostredia, ktorého členom je aj naša obec. celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
#

Bránime zlatý poklad

Medzi členmi Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia panuje už pár mesiacov napätá atmosféra. Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ poskytol verejnosti vyjadrenie k vzniknutým problémom len pán primátor Turčianskych Teplíc Mgr. Igor Hus, dovoľujeme si aj my - starostovia 22 obcí Horného Turca vyjadriť náš názor na aktuálne dianie. celý text

ostatné | 3. 11. 2017 | Autor:
#

VOĽBY VÚC 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04.11.2017 celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná