Navigácia

Obsah

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Typ: ostatné
KOMUNÁLNE VOĽBY 2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV

PREVÁDZKOVATEĽ:  Obec Jasenovo

ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT:  Ing. Tomáš Dopirák, dopirak@osobnyudaj.sk, 0280080080

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA:  PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB, ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA:  NIE SÚ

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY:  NEBUDE REALIZOVANÝ

DOBA UCHOVÁVANIA:  5 ROKOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
  • PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM:  ÁNO
  • PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV:  ÁNO
  • PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  NIE
  • PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:  ÁNO
  • PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV:  NIE
  • PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:  NIE
  • PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:  ÁNO

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.  

  • povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom cudzinca;
  • údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko voliča, rodné číslo, trvalý pobyt;
  • pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje podpisom.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA:  NIE


Vytvorené: 30. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 4. 2019 11:02
Autor: